Αγ. Νικολάου 19, Θεσσαλονίκη, - Τ.Κ.: 57010

Τηλέφωνο: 2310457068

E-mail: atzelidiscarpet@gmail.com

Υπεύθυνος: ΑΤΖΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κατηγορία: ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

Επισκεψιμότητα: 114876

Ιστοσελίδα: http://www.lefkospurgos-carpet.gr